Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου SILVER WELLBEING

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area – Silver Wellbeing”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece – Italy (EL- IT) 2014-2020».  Αντικείμενο: Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην…

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου Silver Wellbeing

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού Innopolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου “Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area – Silver Wellbeing ” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece – Italy (EL- IT) 2014-2020, ο διαγωνισμός…

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο SYMBIOSIS

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “SYMBIOTIC NETWORKS OF BIO-WASTE SUSTAINABLE MANAGEMENT – SYMBIOSIS”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC PROGRAMME «Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020». Αντικείμενο: Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (άτομα ή…

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου Symbiosis

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού Innopolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου “Symbiotic Networks of Bio-waste Sustainable Management – Symbiosis” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece – FYROM 2014-2020”, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην Hydralis Anaptiksiaki Ltd (www.rdhydraulis.com) για το ποσό των 33.000,00 ευρώ. Αικατερίνη Σωτηροπούλου, Πρόεδρος.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οικονομική, τεχνική, διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων.

Η INNOPOLIS (www.innopolis.org) στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων ευρωπαϊκών έργων (INTERREG 2014-2020, H2020, ERASMUS+, κ.ά.) ενδιαφέρεται να προσλάβει στέλεχος οικονομικής, τεχνικής, διοικητικής υποστήριξης για το γραφείο του Αιγίου (ή με τηλεργασία). Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με ικανοποιητική αμοιβή και έναρξη από 01/02/2019 για το έργο PASSAGE (www.innopolis.org). Απαραίτητη η πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας…

PASSAGE: Αποτελέσματα διαγωνισμού εξωτερικές υπηρεσίες – Κατακύρωση

Kατόπιν αξιολόγησης των προσφορών για το έργο εξωτερικής βοήθειας: «Εξωτερικές Υπηρεσίες για το έργο Public Authorities Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions – PASSAGE, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, «INTERREG EUROPE 2014-2020» από την αρμόδια επιτροπή, νικητής του διαγωνισμού αναδεικνύεται η εταιρεία HYDRAULIS ANAPTYKSIAKI Ltd. Αναλυτικότερα, από τη διαδικασία αξιολόγησης…

Προκήρυξη για τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου PASSAGE

Η InnoPolis-Centre for Innovation and Culture ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου «EXTERNAL EXPERTISE SERVICES FOR THE PROJECT “PUBLIC AUTHORITIES SUPPORTING LOW-CARBON GROWTH IN EUROPEAN MARITIME BORDER REGIONS – PASSAGE”, INTERREG EUROPE PROGRAMME» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Public Authorities Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions – PASSAGE»…

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0

Η InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διεθνή διαγωνισμό “Ανοιχτή διαδικασία για την υπηρεσία υποστήριξης των Πιλοτικών Έργων με εστίαση στα Ελληνικά Πιλοτικά έργα, στα πλαίσια του Στρατηγικού Έργου GIFT 2.0- Greece Italy Facilities Transport 2.0, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Strategic Greece – Italy 2007 -2013” ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία PHEGARI…

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GIFT 2.0

Η InnoPolis- Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό στα πλαίσια του έργου GIFT 2.0 που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ελλάδα- Ιταλία. Παρακαλούμε δείτε το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης στον παρακάτω σύνδεσμο: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚ. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓ. GIFT 2.0

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0 – GIFT 2.0

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ KAI ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT 2.0 – GIFT 2.0, ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013». O οργανισμός InnoPolis – Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου “Supply and delivery of 2…