2η Συνάντηση Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης (Round Table)

«Ασημένιος Τουρισμός, Ευζωία και Μεσογειακή Διατροφή – Νέοι δρόμοι Ανάπτυξης του Τουριστικού Προϊόντος» Στα πλαίσια του Interreg V-A Greece Italy 2014 – 2020 έργου “Promoting Silver tourism through valorisation of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area – Silver Wellbeing” (www.silver-wellbeing.eu), η INNOPOLIS – Centre for Innovation and Culture οργάνωσε την 2η Συζήτηση στρογγυλής…

2η Συνάντηση ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης

«Ασημένιος Τουρισμός, Ευζωία και Μεσογειακή Διατροφή – Νέοι δρόμοι Ανάπτυξης του Τουριστικού Προϊόντος» Στα πλαίσια του Interreg V-A Greece Italy 2014 – 2020 έργου “Promoting Silver tourism through valorisation of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area – Silver Wellbeing” ( www.silver-wellbeing.eu ), η INNOPOLIS – Centre for Innovation and Culture οργανώνει την 2η…

1st Round Table meeting

«Ασημένιος Τουρισμός, Ευζωία και Μεσογειακή Διατροφή – Νέοι δρόμοι Παραγωγής Αγροτικών Προϊόντων» Στα πλαίσια του Interreg V-A Greece Italy 2014 – 2020 έργου “Promoting Silver tourism through valorisation of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area – Silver Wellbeing” ( www.silver-wellbeing.eu ), η INNOPOLIS – Centre for Innovation and Culture οργάνωσε την 1η Συζήτηση…