ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οικονομική, τεχνική, διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων.

Η INNOPOLIS (www.innopolis.org) στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων ευρωπαϊκών έργων (INTERREG 2014-2020, H2020, ERASMUS+, κ.ά.) ενδιαφέρεται να προσλάβει στέλεχος οικονομικής, τεχνικής, διοικητικής υποστήριξης για το γραφείο του Αιγίου (ή με τηλεργασία). Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με ικανοποιητική αμοιβή και έναρξη από 01/02/2019 για το έργο PASSAGE (www.innopolis.org). Απαραίτητη η πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας…

PASSAGE: Αποτελέσματα διαγωνισμού εξωτερικές υπηρεσίες – Κατακύρωση

Kατόπιν αξιολόγησης των προσφορών για το έργο εξωτερικής βοήθειας: «Εξωτερικές Υπηρεσίες για το έργο Public Authorities Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions – PASSAGE, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, «INTERREG EUROPE 2014-2020» από την αρμόδια επιτροπή, νικητής του διαγωνισμού αναδεικνύεται η εταιρεία HYDRAULIS ANAPTYKSIAKI Ltd. Αναλυτικότερα, από τη διαδικασία αξιολόγησης…

Προκήρυξη για τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου PASSAGE

Η InnoPolis-Centre for Innovation and Culture ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου «EXTERNAL EXPERTISE SERVICES FOR THE PROJECT “PUBLIC AUTHORITIES SUPPORTING LOW-CARBON GROWTH IN EUROPEAN MARITIME BORDER REGIONS – PASSAGE”, INTERREG EUROPE PROGRAMME» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Public Authorities Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions – PASSAGE»…