Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου SILVER WELLBEING

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area – Silver Wellbeing”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece – Italy (EL- IT) 2014-2020».  Αντικείμενο: Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην…

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου Silver Wellbeing

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού Innopolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου “Promoting Silver tourism through valorization of MED-diet and wellbeing routes in the CBC area – Silver Wellbeing ” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V/A «Greece – Italy (EL- IT) 2014-2020, ο διαγωνισμός…

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο SYMBIOSIS

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο “SYMBIOTIC NETWORKS OF BIO-WASTE SUSTAINABLE MANAGEMENT – SYMBIOSIS”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA CBC PROGRAMME «Greece – The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020». Αντικείμενο: Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες (άτομα ή…

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου Symbiosis

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού Innopolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών υλοποίησης του έργου “Symbiotic Networks of Bio-waste Sustainable Management – Symbiosis” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme Greece – FYROM 2014-2020”, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην Hydralis Anaptiksiaki Ltd (www.rdhydraulis.com) για το ποσό των 33.000,00 ευρώ. Αικατερίνη Σωτηροπούλου, Πρόεδρος.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οικονομική, τεχνική, διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων.

Η INNOPOLIS (www.innopolis.org) στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων ευρωπαϊκών έργων (INTERREG 2014-2020, H2020, ERASMUS+, κ.ά.) ενδιαφέρεται να προσλάβει στέλεχος οικονομικής, τεχνικής, διοικητικής υποστήριξης για το γραφείο του Αιγίου (ή με τηλεργασία). Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με ικανοποιητική αμοιβή και έναρξη από 01/02/2019 για το έργο PASSAGE (www.innopolis.org). Απαραίτητη η πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας…

PASSAGE: Αποτελέσματα διαγωνισμού εξωτερικές υπηρεσίες – Κατακύρωση

Kατόπιν αξιολόγησης των προσφορών για το έργο εξωτερικής βοήθειας: «Εξωτερικές Υπηρεσίες για το έργο Public Authorities Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions – PASSAGE, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, «INTERREG EUROPE 2014-2020» από την αρμόδια επιτροπή, νικητής του διαγωνισμού αναδεικνύεται η εταιρεία HYDRAULIS ANAPTYKSIAKI Ltd. Αναλυτικότερα, από τη διαδικασία αξιολόγησης…

Προκήρυξη για τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου PASSAGE

Η InnoPolis-Centre for Innovation and Culture ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου «EXTERNAL EXPERTISE SERVICES FOR THE PROJECT “PUBLIC AUTHORITIES SUPPORTING LOW-CARBON GROWTH IN EUROPEAN MARITIME BORDER REGIONS – PASSAGE”, INTERREG EUROPE PROGRAMME» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Public Authorities Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions – PASSAGE»…

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τεχνική, Οικονομική & Διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων (κωδ: 065)

Η INNOPOLIS (www.innopolis.ogr), στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων ευρωπαϊκών έργων (INTERREG 2014-2020, H2020, ERASMUS+, κ.ά.) ενδιαφέρεται να προσλάβει τακτικό προσωπικό, στελέχη τεχνικής, οικονομικής & διοικητικής υποστήριξης για τα κεντρικά γραφεία στην Θεσσαλονίκη και τα παραρτήματα Αιγίου, Κερκύρας, Σάμου και Αιγίου , με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση (ευρωπαϊκών) έργων. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης…

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τεχνική, Οικονομική & Διοικητική υποστήριξη του έργου SYMBIOSIS (κωδ: 066)

Η INNOPOLIS ( www.innopolis.org ), στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων ευρωπαϊκών έργων (INTERREG 2014- 2020, H2020, ERASMUS+, κ.ά.) και σε συνέχεια της ανακοίνωσης με κωδ 065, ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο άτομα τακτικό προσωπικό, στελέχη τεχνικής, οικονομικής & διοικητικής υποστήριξης για τα κεντρικά γραφεία στην Θεσσαλονίκη με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση (ευρωπαϊκών) έργων, για…