ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ WELLFOOD (CALL 30/08/2013)

H InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό ““ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ WELLFOOD: Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic, IPA ANDRIATIC – 2°ord./0083/0” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013” ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία RCI Research and Consultancy Institute Ltd …

Notification Letter to Tenderers for external assistance under WELLFOOD (Call 3/1/2013)

Notification Letter to Tenderers for WELLFOOD External Assistance- Call 3/1/2013PROJECT Title: “Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic- WELLFOOD” 1.Publication Reference WELLFOOD Ext_03/01/2013 2.Publication date of the Notification Letter <20/03/2013> 3. Number of applications received <1> 4. Names of Tenderers applying for WELLFOOD External Assistance- Call 3/1/2013 -1. A.M. FILAGROTIKI SYMVOULEFTIKI LTD SUCCESSFUL TENDERER…

Notification Letter to candidates regarding WELLFOOD call for External assistance (Call 3/1/2013)

Attn: ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣΕ.Π.Ε, Aristotelous 11 – 15, P.C 10432 Athens, Greece A.M. FILAGROTIKI SYMVOULEFTIKI LTD, Neas Egomis 14, 2409, Industrial Area of Egomis 1306 Lefkosia, Cyrpus DO – ET COM Ltd, Grigoriou Louvia 14, 2015, Strovolos, Lefkosia, Cyprus Our ref: WELLFOOD-Ext. Call_3/1/2013 INVITATION TO TENDER FOR Corfu, Greece. We are pleased to inform you that…

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓOΥ WELLFOOD

H InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό “WELLBEING ITINERARIES AND QUALITY EXPERT του έργου ” PROMOTING FOOD INNOVATIΟN FOR WELLNESS IN THE ADRIATIC-WELLFOOD” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013″ ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία PHEGARI HOLDING LTD που ήταν η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ “WELLBEING ITINERARIES AND QUALITY EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: WELLFOOD

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού InnoPolis ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου “WELLBEING ITINERARIES and Quality Expert” ΤΟΥΕΡΓΟΥ: “WELLFOOD: Promoting Food Innovation for Wellness in the Adriatic” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα IPA ADRIATIC CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013.

Press Release WELLFOOD 2014

  Στα πλαίσια του έργου με την ονομασία “Wellfood”, διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΙΝΝΟΠΟΛΙΣ στην Κέρκυρα στις 1 έως και 4 Οκτωβρίου 2014 Διεθνής Συνάντηση, με τη συμμετοχή επαγγελματιών από δώδεκα διαφορετικούς οργανισμούς περιοχών της Αδριατικής. Στα πλαίσια του συνεδρίου θα παρουσιαστούν τοπικά προϊόντα της Κέρκυρας και των Βαλκανίων, ενώ παράλληλα θα γίνει…