ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τεχνική, Οικονομική & Διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών έργων (κωδ: 065)

Η INNOPOLIS (www.innopolis.ogr), στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων ευρωπαϊκών έργων (INTERREG 2014-2020, H2020, ERASMUS+, κ.ά.) ενδιαφέρεται να προσλάβει τακτικό προσωπικό, στελέχη τεχνικής, οικονομικής & διοικητικής υποστήριξης για τα κεντρικά γραφεία στην Θεσσαλονίκη και τα παραρτήματα Αιγίου, Κερκύρας, Σάμου και Αιγίου , με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση (ευρωπαϊκών) έργων. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης…

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τεχνική, Οικονομική & Διοικητική υποστήριξη του έργου SYMBIOSIS (κωδ: 066)

Η INNOPOLIS ( www.innopolis.org ), στο πλαίσιο της υλοποίησης νέων ευρωπαϊκών έργων (INTERREG 2014- 2020, H2020, ERASMUS+, κ.ά.) και σε συνέχεια της ανακοίνωσης με κωδ 065, ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο άτομα τακτικό προσωπικό, στελέχη τεχνικής, οικονομικής & διοικητικής υποστήριξης για τα κεντρικά γραφεία στην Θεσσαλονίκη με εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στη διαχείριση (ευρωπαϊκών) έργων, για…