ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AdriHealthMob

Η InnoPolis ανακοινώνει ότι κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης για το διαγωνισμό «SENIOR TECHNICAL EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ADRIATIC MODEL OF SUSTAINABLE MOBILITY IN THE HEALTH & CARE SECTOR” ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013» ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία PHEGARI HOLDING LTD που ήταν η μοναδική εταιρεία που υπέβαλε προσφορά, η οποία πληροί…