ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIXTOΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ “SENIOR TECHNICAL EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ AdriHealthMob

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του υποέργου “SENIOR TECHNICAL EXPERT” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “Adriatic Model of Sustainable Mobility in the Health & Care Sector”, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ADRIATIC IPA CROSSBORDER COOPERATION 2007-2013. Αντικείμενο: Το αντικείμενο της εν λόγω προκήρυξης αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών σε…