ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0

Για να δείτε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με δημοσίευση του έργου “Εξωτερικές Υπηρεσίες για Ενέργειες που αφορούν σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ του έργου GIFT 2.0: στο έργο GIFT 2.0: GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT” παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεμο: ANALYTICAL_GIFT_EXT_Training

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ GIFT 2.0

Για να δείτε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με δημοσίευση του έργου “Εξωτερικές Υπηρεσίες για Προωθητικές Ενέργειες που αφορούν στο έργο GIFT 2.0: GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT” παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεμo: ANALYTICAL_GIFT_EXT_Comm