ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT 2.0

Για να δείτε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με δημοσίευση του έργου “Εξωτερικές Υπηρεσίες για Ενέργειες που αφορούν σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚEΣ ΔΡΑΣΕΙΣ του έργου GIFT 2.0: στο έργο GIFT 2.0: GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT” παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεμο: ANALYTICAL_GIFT_EXT_Training

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ GIFT 2.0

Για να δείτε το Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού με δημοσίευση του έργου “Εξωτερικές Υπηρεσίες για Προωθητικές Ενέργειες που αφορούν στο έργο GIFT 2.0: GREECE-ITALY FACILITIES FOR TRANSPORT” παρακαλούμε επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεμo: ANALYTICAL_GIFT_EXT_Comm

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ AWARD ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού (InnoPolis) ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής αναδόχου υλοποίησης του έργου “ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ AWARD: Agricultural Waste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development, – Greece – Italy 2007 -2013”.